Kornet

Produktet af vores marker

Råvaren udgør kernen af vores whisky. Det er her smagen starter. Vores destilleri er placeret på vores slægtsgård Gyrup. Her har vores familie været i 300 år. Al whisky er lavet på korn, vi selv har dyrket.

Et moderne økologisk landbrug

Thy Whisky Distillery ligger i hjertet af vores gård, Gyrup. Gården har vi drevet de sidste 8 generationer.

Vi råder over knap 500 ha. Her dyrker vi korn til vores malt og whisky, samt foder til vores malkekøer.

Sædskifter
JORDENS FRUGTBARHED

Alle vores marker dyrkes økologisk - det er vigtigt for os. I stedet for at bruge sprøjtegifte og kunstgødning bruger vi sædskiftet, efterafgrøder og gødning fra vores køer til hele tiden at forbedre jordens frugtbarhed.

Vi sår sjældent det samme to år i træk på vores marker. I stedet veksler vi over syv år mellem kløvergræs, hestebønner, hvede, havre, rug og byg til vores whisky.

Kløvergræsset og hestebønnerne er foder til vores dyr, men bidrager til markens frugtbarhed ved at binde kvælstof fra luften i jorden, som kornet kan bruge senere.


Gå på opdagelse i vores marker neden for.

Maltbyggen

Vi bruger moderne og gamle sorter af byg. Udvalgt for deres dyrkningsegenskaber på marken og deres smag i den færdige whisky.

Moderne sorter

Evergreen

2-radet vårbyg.

Det mest populære sort til dyrkning af økologisk maltbyg i Danmark gennem mange år.

Laureate

2-radet vårbyg.

En ny, effektiv generation af maltbyg med gode dyrkningsegenskaber, som vinder frem på markerne i Nordeuropa.

Odyssey

2-radet vårbyg.

En videreudvikling af gamle britiske maltbygsorter. Smagsprofilen er fyldig og sorten yder godt på marken og i destilleriet.

Dyrket i årene 2016-2022 på Gyrups marker

POWER

2-radet vårbyg.

Power er af nyere afstamning og havde en vis udbredelse i Danmark i 00'erne. Power blev brugt til flere af vores første whiskyer, bl.a. Thy Whisky No. 1 - Kræn Klit.

Propino

2-radet vårbyg.

Propino var tidligere en meget udbredt maltbygsort i Danmark. Dyrket et enkelt år (2012) på vores marker.

Wish

2-radet vårbyg.

Gamle sorter

Erhard Fredriksen

6-radet vårbyg var fremhærskende på de danske marker i starten af 1800-tallet. Kendt fra 'Bonderøven' på DR.

Imperial

Gammel dansk sort af byg. Var udbredt på de danske marker i slut 1800-tallet, men blev i 1920'erne erstattet af andre højere ydende sorter.

Smagsprofilen er ulig noget andet vi kender. Tydelig friskhed og citrusnoter præger den ofte, mens den i andre årgange har et mere krydret præg.

Langelandsbyg

Oprindeligt fra den danske ø Langeland. Denne landsort af typen Gammel Dansk stammer fra slutningen af 1800-tallet.

Vi har opformeret den sammen med flere andre gamle danske landsorter, eter at de har været gemt i den Nordiske Genbank.

Andre typer koRN

SAfina Rug

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products. Add images for emphasis.

Svedjerug

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products. Add images for emphasis.

Spelt

Use this section to explain a set of product features, to link to a series of pages, or to answer common questions about your products. Add images for emphasis.

Et kredsløb med Mælk og Whisky

At dyrke marker økologisk og bæredygtigt betyder, at vi må udnytte hele markens potentiale, men samtidig give den tilbage hvad vi tar.

Vores køer gør det muligt. Dyrene indgår i det naturlige kredsløb på gården. De æder kløvergræsset, producerer mælk og giver gødning tilbage som vi kan føre tilbage til marken.

Mælken som køerne giver os hver dag, laver vi sammen med Thise og Irma til Gårdmælk fra Gyrup. Den blandes ikke med anden mælk og har naturlig fedtprocent. Sporbar til vores marker - præcis som vores whisky.